Rīgas biroju pārskats, 2022 Q1

2022. gada pirmā ceturkšņa apskats “Riga Office Outlook” parāda aktuālās tendences Rīgas biroju tirgū. Lai gan šajā ceturksnī ekspluatācijā netika nodotas biroja platības, tomēr tirgus ir bijis aktīvs – turpinājās darbs pie lielu biroja projektu būvniecības, kā arī tika noslēgti vairāki nozīmīgi nomas priekšlīgumi.

GALVENĀS IEZĪMES

  • 2022. gada 1. ceturksnī tika iznomāti ap 16,000 m² biroju platības, no kuriem ap 13,000 m² bija nomas priekšlīgumi birojos būvniecības stadijā.
  • Brīvo telpu īpatsvars jeb vakance uz 2022. gada 1. ceturkšņa beigām sastādīja 11.6%.
  • 2022. gadā kopumā plānots uzbūvēt 21,000 m² jaunu biroju platību.
  • Ne tikai jaunie, bet arī esošie biroju projekti tiecas nodrošināt telpu kvalitāti un energopatēriņu atbilstoši pēdējiem mūsdienu standartiem.
  • Nomas maksas gan A klases, gan B klases birojos nav mainījušās.