Īpašuma un biznesa novērtēšana

“Newsec” sniedz visus licencētos nekustamā īpašuma, kustamās mantas un biznesa novērtēšanas pakalpojumus Baltijā. Daudzu gadu pieredze tirgū, plašās zināšanas un profesionālo standartu ievērošana ļauj uzņēmuma darbiniekiem saskaņotos termiņos izstrādāt augstas kvalitātes novērtējumus.

Uzņēmuma novērtējumu pamatā ir pašreizējie vērtēšanas un finanšu pārskatu standarti, kā arī faktiskie tirgus dati un analīze. Uzņēmuma vērtējumi ir pieņemami visām finanšu institūcijām, uzņēmumu īpašniekiem un starptautiskajiem investoriem.

Newsec ir starptautiski atzīti vērtētāji, ko apliecina Lielbritānijas Karaliskā nekustamā īpašuma vērtētāju asociācijas RICS (the Royal Institution of Chartered Surveyors) un Eiropas vērtētāju asociācijas grupas (TEGoVA) izsniegtie sertifikāti. Uzņēmuma darbība ir sertificēta un apdrošināta ar profesionālās atbildības apdrošināšanu.

Nekustamā īpašuma novērtēšana
Biznesa novērtēšana
Kustamās mantas novērtēšana
Konsultācijas / analīze
Pārstāvība tiesās

Newsec ir spēcīgi korporatīvie partneri, kuriem jau ilgtermiņā uzņēmums nodrošina īpašuma vērtēšanas pakalpojumus, apliecinot sevi kā uzticamu sadarbības partneri.

Uzņēmuma korporatīvo partneru lokā ir AS Swedbank, AS Citadele banka, AS Rietumu banka, AS SEB banka, AS BlueOrange Bank, Attīstības finanšu institūcija Altum AS, Bigbank AS Latvijas filiāle, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SIA UniCredit Leasing, SIA OF Finance u.c.

Bez vērtējumiem kredītiestādēm, Newsec veic arī nekustamā īpašuma vērtējumus LR Uzņēmumu Reģistram mantiskā ieguldījuma veikšanai, sadarbojas ar vairākiem zvērinātiem tiesu izpildītājiem, veic valsts un pašvaldības mantas, kā arī privātpersonām piederošu īpašumu novērtēšanu atsavināšanas procesos un telpu tirgus nomas vai īres maksas aprēķinus.

Par katru īpašuma vērtējumu tiek slēgts vērtēšanas pakalpojumu līgums, kas sastāv no divām daļām – speciālajiem noteikumiem un vispārīgajiem noteikumiem. Parakstot īpašuma vērtēšanas pakalpojumu sniegšanas līguma speciālos noteikumus, persona apstiprina, ka ir iepazinusies ar īpašuma vērtēšanas pakalpojumu sniegšanas vispārīgajiem nosacījumiem.

2 000
novērtējumu gadā
2,8 mljrd. Eur
novērtējumu vērtība gadā
5
biroji Baltijas valstīs

“NEWSEC” īpašuma un biznesa vērtēšanas pakalpojumu kvalitāti Baltijas valstīs nodrošinās ISO standarti

Starptautiskajai nekustamā īpašuma (NĪ) konsultāciju sabiedrībai “Newsec” piešķirts ISO 9001 kvalitātes vadības sertifikāts īpašuma un biznesa vērtēšanas jomā. Tā ir kļuvusi par pirmo īpašuma un biznesa vērtēšanas pakalpojumu sniegšanas uzņēmumu visās trijās Baltijas valstīs, kas ieguvis šādu sertifikātu. Iegūtais sertifikāts apliecina, ka sabiedrība ievēro starptautiski atzītus kvalitātes vadības kritērijus, nodrošina darba efektivitāti, pastāvīgu procesu pilnveidošanu un sniedzamo pakalpojumu kvalitāti.

Īstenotie projekti

Tirdzniecības centrs „EUROPA“
„Northen Horizon“
35 000 kv. m
Viļņa, Lietuva
Viesnīca „RADISSON BLU OLÜMPIA“
„Linstow“
30 000 kv. m
Tallina, Igaunija
„K-RAUTA“ / „KESKO SENUKAI“ īpašumu portfelis
„Zabolis Partners Group“
180 000 kv. m
Baltijas valstis

Jaunumi

Vairāk

Kontakti

Kaspars Dzedulis
Vērtēšanas nodaļas vadītājs, Latvija
k.dzedulis@newsec.lv +371 292 77 297
Tirgus izpēte un analīze
Vairāk
Darījumu konsultācijas
Vairāk
Komercīpašuma pārdošana
Vairāk
Aktīvu pārvaldīšana
Vairāk