“Newsec” īpašuma un biznesa vērtēšanas pakalpojumu kvalitāti Baltijas valstīs nodrošinās ISO standarti

“Newsec” īpašuma un biznesa vērtēšanas pakalpojumu kvalitāti Baltijas valstīs nodrošinās ISO standarti

Starptautiskajai nekustamā īpašuma (NĪ) konsultāciju sabiedrībai “Newsec” piešķirts ISO 9001 kvalitātes vadības sertifikāts īpašuma un biznesa vērtēšanas jomā. Tā ir kļuvusi par pirmo īpašuma un biznesa vērtēšanas pakalpojumu sniegšanas uzņēmumu visās trijās Baltijas valstīs, kas ieguvis šādu sertifikātu. Iegūtais sertifikāts apliecina, ka sabiedrība ievēro starptautiski atzītus kvalitātes vadības kritērijus, nodrošina darba efektivitāti, pastāvīgu procesu pilnveidošanu un sniedzamo pakalpojumu kvalitāti.

“Standartu ieviešana rāda atbildīgu uzņēmuma skatījumu uz sniedzamo pakalpojumu kvalitāti un saistībām pret klientiem pastāvīgi pilnveidot un padarīt efektīvāku darbību. Sertifikācijas process ir pozitīvs impulss konsekventi stiprināt uzņēmuma vadību, bet klientiem būs papildu garantija, ka saņemtie pakalpojumi atbilst vienotiem kvalitātes kritērijiem, neatkarīgi no tā, kurā Baltijas valstī īpašums vai bizness tiek vērtēts,” apgalvo “Newsec” īpašuma vērtēšanas grupas vadītājs Baltijas valstīs Lins Daukus.

Starptautiskais kvalitātes vadības standarts nodrošina precīzu un harmonisku visas sabiedrības darbu, garantē notiekošo procesu caurspīdīgumu un pārskatāmību. ISO 9001 aptver iekšējos procesus – sākot no raitas komunikācijas, līdz pat iespējamo risku vērtēšanai. Vadoties pēc šā standarta, arī darbiniekiem tiek dotas iespējas, iesaistot tos kvalitātes vadības pilnveidošanā. Auditi, kas tiek veikti katru gadu, rada nosacījumus neatbilstību jautājuma atrisināšanai, veicina pastāvīgu darbības pilnveidošanu, izmaksu samazināšanu un pārdevumu augšanu.

Lai šo sertifikātu saglabātu, organizācijās, kas to saņēmušas, darbības standarti ir jānodrošina pastāvīgi. Tāpēc uzņēmumiem, kas to ieguvuši un vēlas saglabāt, katru gadu ir jāpārskata sava darbība un, ja nepieciešams, jāatjauno procesi.

Standarta ieviešana “Newsec” īpašuma vērtēšanas pakalpojumus sniedzošos uzņēmumos Lietuvā, Latvijā un Igaunijā ilga 8 mēnešus. Sertifikāciju veica neatkarīgs starptautisks sertifikācijas uzņēmums “DNV”.

Piešķirot jaunu sertifikātu, reizē tika atjaunoti arī pirms gada “Newsec” īpašuma pārvaldīšanas pakalpojumu uzņēmuma Lietuvā saņemtie sertifikāti ISO 9001 (kvalitātes vadības sistēmas) un 14001 (vides pārvaldības sistēmas).