Newsec īpašumu pārvaldības pakalpojumu kvalitāti no šā brīža nodrošina ISO standarti

Newsec īpašumu pārvaldības pakalpojumu kvalitāti no šā brīža nodrošina ISO standarti

Starptautiskais nekustamā īpašuma konsultāciju uzņēmums “Newsec” ir ieviesis ISO kvalitātes vadības sistēmas (9001) un vides pārvaldības sistēmas (14001) standartu, kā arī saņēmis to apstiprinošus sertifikātus. Uzņēmuma klientiem, kuri izmanto īpašumu pārvaldības pakalpojumus, tas sniegs vēl vairāk garantiju vadības un vides aizsardzības jomā.

Lai pieaugtu klientu apmierinātība, pakalpojumiem ir jāatbilst visaugstākajiem kvalitātes kritērijiem. “Newsec” savas īpašumu pārvaldības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai izvēlējās ISO standartus, kuri apstiprina, ka uzņēmums ievēro starptautiskā mērogā atzītus prakses un profesionalitātes kritērijus, bet sniegtie īpašumu pārvaldības pakalpojumi atbilst klientu un valsts tiesiskajām prasībām.

“Kvalitātes vadības sistēmas standarts un ar to saskaņojamie citi ISO standarti nodrošina kvalitatīvu, precīzu un harmonisku visa uzņēmuma darbu, garantē notiekošo procesu caurskatāmību un saprotamību. Tas arī precīzi nodala darbinieku atbildību un veicina, ka darbība tiek pastāvīgi pilnveidota, mazinās izmaksas, pieaug pārdošanas apjomi”, – skaidro “Newsec” īpašumu pārvaldības pakalpojumu grupas vadītāja Baltijas valstīs Rida Kalvaitiene (Rida Kalvaitienė).

Pēc viņas teiktā, ir arī jāuzsver, ka ar standarta palīdzību uzņēmums vairāk uzmanības veltīs risku, piemēram, nevēlamas piegādātāju attieksmes vai neatbilstošas līgumu izpildes uzraudzībai, identificēšanai un preventīviem pasākumiem.

Uzņēmumam, kas ir ieviesis kvalitātes vadības un vides pārvaldības sistēmas standartu, ir jānodrošina, lai pakalpojumi un procesi vienmēr atbilstu minētajiem standartiem. Šā iemesla dēļ bija jāievieš ne mazums pārmaiņu, jāinvestē un pastāvīgi jāpilnveido ne tikai darbības procesi, bet arī attieksme. ISO standartu ieviešana “Newsec” ilga aptuveni 9 mēnešus, bet uzņēmuma īstenojamās darbības kvalitāte tiks pārskatīta ik gadu.

Pēc R. Kalvaitienes teiktā, no šā brīža īpašumu pārvaldības jomā vairāk uzmanības tiks veltīts kvalitātes vadības un vides pārvaldības neatbilstību uzraudzīšanai, tāpēc no īpašumu pārvaldības nodaļas darbiniekiem tika izveidota iekšējā audita komanda, kura reģistrēs kvalitātes vadības neatbilstības un centīsies tās novērst pēc iespējas ātrāk.

“Ar vides pārvaldības sistēmas standarta palīdzību mūsu klienti var uzraudzīt un pastāvīgi palielināt uzņēmuma ietekmes uz vidi mazināšanas mērķus un noteikt rādītājus, kurus vajadzētu sasniegt sadarbības ceļā. Ja vienošanās laikā izvirzītās prasības netiktu īstenotas, tas atspoguļotos gan mūsu iekšējā, gan ārējā auditā”, – saka “Newsec” īpašumu pārvaldības pakalpojumu grupas vadītāja Baltijas valstīs.

Viņa uzsver, ka liela nozīme sertifikātu iegūšanā bija arī īpašumu pārvaldības komandas profesionalitātei, kuras pamatā bija pastāvīga iesaiste, augsta kompetence un vadības atbalsts.

ISO sertifikātu iegūšana nav tikai vienreizējs pierādījums, ka uzņēmums atbilst standartiem, – tās ir ilgtermiņa saistības, kas paredz daudzu prasību īstenošanu. Turklāt ISO standarti ne tikai nodrošina uzņēmuma uzticamību, bet arī sniedz vairāk iespēju klientiem, kuri izmanto īpašuma pārvaldības pakalpojumus. Lai šos sertifikātus paturētu, darbības standarti ir jānodrošina patstāvīgi. Uzņēmums apņemas katru gadu pārskatīt savu darbību un, ja nepieciešams, atjaunot procesus.

Īpašumu pārvaldības grupas vadītāja piebilst, ka 9001 un 14001 ir ISO pamatstandarti. “Newsec” neizslēdz iespēju mēģināt iegūt arī citus sertifikātus.

 


Šī mājaslapa izmanto nepieciešamās sīkdatnes, lai nodrošinātu optimālu mājaslapa darbību. Lai uzlabotu mūsu mājaslapas darbību atbilstoši Jūsu interesēm, mēs vēlētos iestatīt analītikas un reklāmu sīkdatnes, saglabājot informāciju par Jūsu veiktajām izvēlēm un iepriekšējiem mājaslapas apmeklējumiem. Izvēloties opciju „Piekrītu“, Jūs piekrītat visu neobligāto sīkdatņu izmantošanai. Jūs varat izvēlēties, kuras sīkdatnes izmantot, kā arī uzzināt vairāk, apmeklējot mūsu mājaslapas sadaļu Sīkdatņu Politika