Rīgas biroju tirgū – vairāk nomas priekšlīgumu

Rīgas biroju tirgū – vairāk nomas priekšlīgumu

Starptautiskās nekustamā īpašuma (NĪ) konsultāciju sabiedrības “Newsec” analītiķu sagatavotais 2021. gada 3. ceturkšņa Rīgas biroju tirgus pārskats rāda, ka Latvijas galvaspilsētā pēdējā laikā tiek attīstīts aizvien vairāk jaunu biroju platību. Palielinoties attīstāmo objektu skaitam, kļūst arī vairāk nomas priekšlīgumu.

Biroju nomas tirgus aktivitāti šā gada trešajā ceturksnī uzturēja mazi un vidēji darījumi, kā arī viens liels nomas priekšlīgums – SEB banka noslēdza darījumu par 11 tūkst. m2 lielām biroju platībām “Galio Group” attīstāmajā biznesa centrā, kuru plānots nodot ekspluatācijā 2023. gadā. Kopumā Rīgā 3. ceturksnī iznomātas vairāk nekā 24 tūkst. m2 lielas biroju platības.

“Pandēmijas ietekmei mazinoties, nomas biroju tirgus ir aktivizējies. Uzņēmumiem Rīgā šobrīd ir divi iespējamie varianti – izvēlēties kādu no šobrīd esošajām brīvajām platībām vai gaidīt jaunus projektus un slēgt nomas priekšlīgumus. Novērojam, ka lielos uzņēmumus, kuri var gaidīt un kuri savu pārcelšanos plāno jau iepriekš, visvairāk interesē jaunie, modernie, ilgtspējīgie projekti, daudzi vēlas pārcelties no vecākām biroju ēkām,” saka “Newsec” Biroju nomas eksperte Latvijā Dace Priede.

D. Priede turpina, ka 2022. gadā Rīgas biroju tirgum tiks piedāvātas vairāk nekā 40 tūkst. m2 jaunas biroju platības. Daļa no tām tiks iznomātas nomas priekšlīgumu ietvaros, tas paplašinās brīvo telpu piedāvājumu jau esošajos projektos. Jauni, augstas kvalitātes un ilgtspējīgi projekti pēc ienākšanas tirgū būs pievilcīgi uzņēmumiem, kuri būs nobrieduši pārcelties.

Taču, kamēr jaunu biroja platību piedāvājumā Rīgas biroju tirgū vēl nav vērojams pieplūdums, vakance pakāpeniski samazinās – ceturkšņa laikā tā no 13,2 % nokritās līdz 12,5 %. Pēdējā laikā pieprasījums gan pēc A, gan B klases birojiem saglabājas līdzīgā līmenī, arī cenas ir stabilas: A klases biroja nomas maksa par 1 m2 sasniedz aptuveni 14–18 EUR, bet B klases – 9–16 EUR.

Jauna platība nesīs tirgū vēl neredzētu kvalitāti

2021.gada trešajā ceturksnī “Galio group” noslēdza darījumu ar “Merks” par biroju kompleksa būvniecību G. Zemgala gatvē. Viens no trijiem biznesa centriem projektā tiks iznomāts SEB bankai. Tāpat kā daudzi citi jaunie biznesa centri, kompleksā esošās ēkas tiek būvētas saskaņā ar “BREEAM Excellent” sertifikāta prasībām un tāpat piedāvās telpas izklaidei un brīvā laika pavadīšanai.

Skanstes ielas rajonā turpinās aktīva attīstība – NĪ attīstītājs “Pillar Capital” ir sācis būvēt biroju ēku “New Hanza”. Plānots, ka šis A klases objekts, kura iznomājamā platība pārsniegs 12 tūkst. m2, būs videi neitrāls. Arī viena no lielākajām NĪ sabiedrībām Baltijas valstīs “Kapitel” ir parakstījusi līgumu ar būvuzņēmumu “Merks” par “Elemental Skanste” objekta attīstīšanu. To plānots pabeigt 2023. gada pirmajā ceturksnī. Šis biznesa centrs tiek celts saskaņā ar “BREEAM Excellent” sertifikāta prasībām un tirgum piedāvās vairāk nekā 20 tūkst. m2 A klases biroju telpu.

“Jaunattīstītā platība Latvijas galvaspilsētas biroju tirgum piešķirs vēl neredzētu kvalitāti, kuras rašanos veicina ar Viļņas biroju tirgus paplašināšanos saistītie attīstītāji. Pateicoties aktīvajai biroju attīstībai, pēdējā laikā nomniekiem pilsētā ir radies vairāk iespēju – tie var izvēlēties mūsdienīgākas telpas un vienoties par labvēlīgākiem nomas nosacījumiem. Vienlaikus kļūst skaidrākas arī mainīgās nomnieku vajadzības – uzņēmumi sākuši pievērst vairāk uzmanības drošākai un veselīgākai videi. Tie meklē birojus ar lielākām sanāksmju telpām, atpūtas telpām, kvalitatīvām ēdināšanas vietām un citiem pakalpojumiem,” novēroja Dace Priede.